Trạng thái: Đã bàn giao
Loại hình: Căn hộ chung cư
Diện tích: 5220 m²
Thời gian giao nhà: 01/2008
Số block: 2
Số tầng: 13
Số căn hộ: 116
Diện tích căn hộ: 119 – 184 m²
Chủ đầu tư: Phú Mỹ HưngBán căn hộ Cảnh Viên phú mỹ hưng

Thông tin thêm về Căn hộ cảnh viên

Accordion Item 1 Title


Trạng thái: Đã bàn giao
Loại hình: Căn hộ chung cư
Diện tích: 5220 m²
Thời gian giao nhà: 01/2008
Số block: 2
Số tầng: 13
Số căn hộ: 116
Diện tích căn hộ: 119 – 184 m²
Chủ đầu tư: Phú Mỹ HưngBán căn hộ Cảnh Viên phú mỹ hưng

Accordion Item 1 Title

Accordion Item 1 Content Goes Here

Accordion Item 1 Title

Accordion Item 1 Content Goes Here