Phòng: 3
WC: 2
Diện tích: 72m²
Full nội thất
Giá: 13tr/tháng

z3032295502110 5e015358091bd8d6b7cae436347d1049 z3032295502117 cea64a8886ba5a19677abe62fc515db4 z3032295505184 31cd845a83809e320731784b7fc352ff z3032295505380 55bbfa8d27ff09d32c054ac825320393 z3032295510708 b3118fcd0b71fa818a1663384abcd5ac z3032295511025 cdfbb4bcf45d18a7c155d91c733adedb z3032295515436 6635d35d05eda130053fa0d4d3a11908 z3032295515958 f2f0fa23eb9716abb5dfb06648b8081a z3032295519942 4ea10807beab37fc9435d71723ff0094 z3032295520404 02044f5b0fc990a3aaaeb9326f437ac9 z3032295524507 250bf94306e7866a9b7da2544a9a121a z3032295528290 c92371d784efbe45902620baeb2cec95 z3032295528314 1e8af33997ccd4f513bc72c04a8ad867 z3032295533157 4335c637cdde5bbd8bf79be676d924af z3032295533801 95788098e436aedffca8f166ca9a0379 z3032295535443 aed88e66ce8a89f371ea082ad499937f z3032295539526 768100f1e7b2d8769f6758fee9ee4d6b z3032295540554 b0c7719de93b568d920ae86e03fce784 z3032295543062 e5c8a769213f9ff1ce3a44122aa85bd5 z3032295548982 9b61967a667427b5d09e03e81a222da8 z3032295550127 dff9f07d36a42269f0095eab3af50abf z3032295552591 ce5a7af508ae6138e78e3c83cba6b339 z3032295743509 df7bbe12998b1ea8d78088628ec9b3e4 z3032295747724 313181a4c2bc268742b5090528d4155a

Rate this post

Có thể bạn quan tâm:

REBE VIỆT NAM

REBE VIỆT NAM được thành lập với niềm tin mạnh mẽ sẽ mang lại nơi An Cư lý tưởng cho cộng đồng. Hơn 2 năm hoạt động REBE VIỆT NAM đã giao dịch hơn 700 căn hộ đến tay người có nhu cầu. Việc lựa chọn hợp tác cùng các đối tác có tầm nhìn, sứ mệnh cũng như kinh nghiệm càng nâng cao uy tín của REBE VIỆT NAM.