Phòng: 2
WC: 2
Diện tích: 85m²
Full nội thất
Giá: 3ty6

z2837059185595 002 dc99c7ec0d656fc9567e8b403f0033a3 z3430746036248 b8eaca87e289ee55ab717237aa06f308 scaled z3430746036538 60517bc7f8f980f6c772c268f7bd2a37 z3430746040583 2a90736670802d36a167df48b1c59032 scaled z3430746044095 cff85194a0833aa3c5fcc3fa2be67d78 z3430746049098 59ae28e3d185f813fc07d195ad8563e4 scaled z3430746057072 482c7bab1ea5d54fad1d287c8010b3ab scaled z3430746062802 ecf4d3924715c2c30e4da436ec7b11a5 scaled z3430746066176 aaa24023451f6d812dff1c69518f3d04 z3430746070268 5069f4b498ef9f89c562c7ad7684f48b z3430746074869 ff528acc9c78df632d2988cd44da048d scaled z3430746079229 57e7813a3c111ea5f52db1566f12e99d z3430746083303 1e723017cf78b636dd5239186d140224 scaled

Rate this post

Có thể bạn quan tâm:

REBE VIỆT NAM

REBE VIỆT NAM được thành lập với niềm tin mạnh mẽ sẽ mang lại nơi An Cư lý tưởng cho cộng đồng. Hơn 2 năm hoạt động REBE VIỆT NAM đã giao dịch hơn 700 căn hộ đến tay người có nhu cầu. Việc lựa chọn hợp tác cùng các đối tác có tầm nhìn, sứ mệnh cũng như kinh nghiệm càng nâng cao uy tín của REBE VIỆT NAM.